Xubuntu

Xubuntu

Link
Xubuntu
Ubuntu cdimage / xubuntu
GitHub / Xubuntu
Xfce Desktop Environment
GitHub / xfce-mirror

相關筆記